Voetbalvereniging Den Dam in Azewijn werd opgericht op 1 augustus 1945. De aanleiding was om de binding tussen de Azewijnse jongens te vergroten en te zorgen voor een gezond stuk actieve en passieve ontspanning.

Voor de oprichting

Voor de oorlog werd er in Azewijn niet aan sport gedaan, althans niet in een georganiseerd verband. Er werd wel eens “wild” gevoetbald tegen buurtplaatsen. Dit gebeurde dan in de wei van Venhoeven, maar van enige structuur in deze was nog geen sprake. Na de Tweede Wereldoorlog werden er in Nederland veel (voetbal)verenigingen opgericht. Men barstte in die tijd van energie om er gezamenlijk de schouders onder te zetten.

De historie van vv Den Dam

De historie van vv Den Dam begint in 1945. Voetbalvereniging Den Dam in Azewijn werd opgericht op 1 augustus 1945 op initiatief van pater Frans Gommers. De aanleiding hiervan was om de binding tussen de Azewijnse jongens te vergroten en te zorgen voor een gezond stuk actieve en passieve ontspanning. Pater Gommers heeft hiervoor hoogstpersoonlijk een aantal mensen benaderd die binnen de vereniging een leidende rol op zich konden nemen. Het eerste bestuur bestond uit Gerd Kock (voorzitter), Willy de Lange (secretaris), Bernard Geerling, Hent Straub en Jan Wissink. Een aantal jongens uit Azewijn speelde in die tijd bij buurtverenigingen, maar kwamen na de oprichting alsnog bij Den Dam voetballen. Tot (ergens in) 1946 heette de club R.K.V.V.A.

Dee wedstrijden werden aanvankelijk gespeeld op een weiland van Willem Messing. Doordeweeks graasden hier gewoon paarden en jongvee. Op zaterdagmiddag werden met behulp van zaagsel van timmerman Jan Welling lijnen getrokken en het vee werd in het kleine veldje achter het voetbalveld gedreven waar ze tot na de wedstrijd(en) bleven lopen.

Als “kleedkamer” fungeerde het café van Bart Jansen, waar na afloop in een geëmailleerde wasbak de modder van de benen kon worden gewassen. Nu is kleedkamer wel een heel groot woord, want de bovenkleding werd eruit getrokken en daaronder droeg men reeds een sportoutfit. Later was de “kleedkamer” in Café Clé Berntsen.

Als gevolg van de ruilverkaveling, die in Azewijn in 1959 van start ging, moest ook de wei van Messing op de schop. Er moest tijdelijk worden uitgeweken naar een andere plek om te kunnen voetballen. Daar verrezen toen voor het eerst echte kleedkamers. Dat was weliswaar zonder enig sanitair, maar er was voor beide partijen een kleedgelegenheid alsmede een hok voor de scheids. Dit gebouw, bestaande uit staanders waartussen betonplaten werden geschoven en een dak van golfplaten, is gebouwd door de heren Guus Ketelaar, Henk Roelofs, Bennie Roelofzen en Frans (Smek) Thomassen. De heren Theo Overbeek en Gerard Kock hebben het veld uitgemeten en de doelpalen geplaatst. Er moest bij dat uitzetten wel een beetje gesmokkeld worden, want de mestvaalt en vooral het daarvan afkomstige vocht was nogal hinderlijk aanwezig. Het lukte uiteindelijk en het noodveld kun dus ook op goedkeuring rekenen van de heren van de KNVB. Het belangrijkste was in ieder geval dat er gevoetbald kon worden.

In 1965 kon Den Dam weer terug naar de oude locatie, met nu een echt veld en een kleedgelegenheid mét douche. Er was echter alleen koud water, zodat die douche nooit gebruikt is. Omdat de competitie zich in dit seizoen hoofdzakelijk had afgespeeld in het natte seizoen, werd het veld van Den Dam gedraineerd. Dit was een aanzienlijke vooruitgang. In 1976 kwam er een echt kleedlokaal met warm en koud water, en nadat Wim van Clé in 1987 stopte met zijn café, kwam er een echt clubhuis.

Na het begin met twee seniorenelftallen werd in de vroege jaren vijftig een juniorenafdeling opgericht, eind jaren tachtig gevolgd door een damesafdeling. In de hoogtijdagen van de vereniging waren er vijf seniorenelftallen en één eigen dameselftal.

Het laatste kampioenschap van het eerste elftal dateert uit 2000/01. Onder leiding van trainer Raymond Berendsen werd Den Dam 1 kampioen van de 6e klasse KNVB. Helaas volgde het seizoen erop weer een directe degradatie.

Door het wegvallen van de 6e klassen in 2013, speelt Den Dam 1 sinds seizoen 2013/14 in de 5e klasse.

Historie

Tenues

Trainers

Clublied

Bestuur

Commissies

Den D(r)ammer

Wall of Fame

Wil je jezelf inschrijven als lid van v.v. Den Dam of eerst deelnemen aan proeftrainingen?

Inschrijven?