Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de vereniging.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering gekozen.

Voorzitter
Eric Bolder

Secretaris
Dave Beker

Penningmeester
Henk van Vlerken

Bestuurslid
Marcel Mom

Bestuurslid
Raymond Messing

Contact
info@vvdendam.nl
0314-652464

Historie

Tenues

Trainers

Clublied

Bestuur

Commissies

Den D(r)ammer

Wall of Fame

Wil je jezelf inschrijven als lid van v.v. Den Dam of eerst deelnemen aan proeftrainingen?

Inschrijven?