Uitgelicht

 

      ——————————————————————–

Jaarvergadering 19-10-2017

Het bestuur van v.v. Den Dam nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op: 

donderdag 19 oktober 2017 om 21.15 uur in de kantine van het het clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

AGENDA

  1. Opening
  2. Notulen jaarvergadering 27 oktober 2016
  3. Financieel verslag seizoen 2016 – 2017
  4. Verslag sponsorcommissie
  5. Jubilarissen
  6. Mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het Bestuur

Agenda

Geen activiteiten.