Ledenvergadering v.v. Den Dam 2018

Azewijn , mei 2018

Aan de leden van de V.V. Den Dam,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering te houden op donderdag 07 juni 2018 om 20.15 uur in de kantine van het clubgebouw.

AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 18 mei 2017
 3. Verslag jeugd
 4. Terugblik seizoen 2017 / 2018 Carlo Valk
 5. Verslag Sponsorcommissie
 6. Uitreiking “Bikkel van het jaar”
 7. Pauze
 8. Bestuursverkiezing*
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*  Voor punt 8 is aftredend en herkiesbaar Henk van Vlerken, en Marcel Mom. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk tot donderdag 31 mei 2018 worden ingediend bij Dave Beker met schriftelijke toestemming van de kandidaat.

 

Iedereen die deze uitnodiging heeft ontvangen staat geregistreerd als lid van V.V. Den Dam. Wil je het volgend seizoen stoppen met voetballen of geschrapt worden als lid, geeft dit dan voor 31 mei 2018 schriftelijk of per mail door aan Dave Beker, Brummelhof 28, 7045 AB Azewijn of dave_beker@hotmail.com . Doe je dit na deze datum dan ben je alsnog contributie verschuldigd voor het seizoen 2018/20198.

 

Het Bestuur

 

 

 

 

Agenda

Geen activiteiten.